REKLAMO PËR TË INVESTUAR

Shërbimet tona

Ofrojmë mundësi të shumta reklamimi në platformat tona: televizion, portal, gazetë dhe rrjete sociale. Reklamimi dizajnohet sipas kërkesës suaj dhe për çdo investim në reklamë ju ofrojmë statistika dhe të dhëna të sakta.

kontaktet

Afrim Vitia

KOHA DITORE

+383 44 120 167
[email protected];
[email protected]

Berat Bicaj

KOHAVISION

+383 44 400 069
[email protected];
[email protected]

Nexhmedin Berisha

KOHA PRINT

+383 45 701 288
[email protected];
[email protected]

Fidan Imeri

BOTIMET KOHA

+383 45 293 973
[email protected]

Anita Toçi

KOHA

Drejtoreshe e Komerciales dhe Marketingut
+383 44 956 942
[email protected]