Gjithologët

Sinani: Njeri durt e veta sun pi koordinon e le mo dy shqiptar mi bo bashkë