Fashionista

Vesa dhe Rina nga "Kiwi" tregojnë pesë kombinimet e kësaj jave