EXPRESS

“La Rrem”, jetësimi artistik i Muharrem Qenës

 

Në dërrasat e teatrit, të cilat ai shihte diçka të shenjtë, u luajt vetëm për të. Këngët e tij, e bën publikun të zhytet në ritmin e kujtimeve. Rebeli i kohës, zëri kundërshtues dhe i panënshtruari u ‘ringjall’ përmes njëjtësimit të aktorëve me figurën e tij.

Rezistenca, njerëzorja e profesionalizmi patën një emërues, Muharrem Qenën.