EXPRESS

Libri që shpalos tri periudha historike të Kosovës

 

Koha është shkrirë brenda rreshtave, duke bërë bashkë tri copëza të dhimbjes me një emër, Kosovë.

Binak Kelmendi ka takuar lapsin me letrën, duke u bërë tok me përjetimet individuale e kolektive. Periudhën e paraluftës, të luftës dhe të pasluftës i ka “strehuar” në veprën e tij “Dritat e luftës”.