EXPRESS

Shtëpi në miniaturë për bebe

Shtëpi në miniaturë për bebe
 

Muajin që fitoi amësinë, ajo humbi vendin e punës. Por për Nita Reshtani - Peçanin ky ishte një fillim i ri.

Koha e amësisë dhe profesioni i saj i arkitektes u bënë frymëzim për të zhvilluar një pasion të ri.