EXPRESS

“Off the record: Gjendja e hapësirave të braktisura”

 

Kontestet dhe mosdefinimi i pronarëve për më shumë se një dekadë ka shkaktuar kaos në menaxhimin e hapësirave të braktisura në Kosovë.

Problemet juridike kanë lënë peng statusin e pazgjidhur të këtyre objekteve, disa prej të cilave kanë përfunduar si asete të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.