DESKU

Kosova përballë Serbisë dhe vetvetes - Jakup Krasniqi, DESKU, 10.09.2020