Botë

Hungaria do të ndalojë promovimin e orientimit seksual për të rinjtë nën 18-vjeç

Foto: AP
 

Partia konservative qeverisëse e Hungarisë ka përgatitur legjislacion të ri që ndalon materialin pornografik të çdo lloji, ose çdo përmbajtje që inkurajon ndërrimin e gjinisë apo homoseksualitetin tek kushdo nën moshën 18-vjeç.

Partia përshkruan legjislacionin e ri si pjesë të një përpjekje për të mbrojtur fëmijët nga pedofilia. Por, aktivistët e të drejtave të komunitetit LGBT kanë thënë se ligjet janë diskriminuese.