Botë

Historia e xhamisë “Al-Aqsa”

 

Konfrontimet e dhunshme ndërmjet palestinezëve dhe forcave izraelite të sigurisë në xhaminë “Al-Aqsa” në Jerusalem këtë muaj reflektojnë rëndësinë që ajo ka si pjesë e një prej pjesëve më të kontestuara të territorit fetar në Tokën e Shenjtë.

Xhamia ndodhet në një zonë me 35 akër, e njohur nga myslimanët si Haram al-Sharif, ose Fajtorja Bujare, dhe nga hebrenjtë si Mali i Tempullit. Kjo zonë është pjesë e Qytetit të Vjetër të Jerusalemit, e shenjtë për të krishterët, hebrenjtë dhe myslimanët.