Botë

NYT: Trump vazhdon të ketë llogarinë bankare në Kinë

NYT: Trump vazhdon të ketë llogarinë bankare në Kinë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka një llogari bankare në Kinë dhe ka kaluar me vite duke ndjekur projektet biznesore në këtë shtet, raporton “The New York Times”.

Xhirollogaria kontrollohet nga Trump International Hotels Management dhe janë paguar tatime në Kinë mes viteve 2013 dhe 2015.