Botë

Komisioni Europian emëroi Ilze Juhansone sekretare të re të përgjithshme

Komisioni Europian emëroi Ilze Juhansone sekretare të re të përgjithshme

Bruksel, 15 janar – Komisioni Europian emëroi Ilze Juhansonen, një ish-ambasadore të Letonisë në Bashkimin Europian, si sekretare të përgjithshme të tijj.

Juhansone shërben si sekretare e përgjithshme në detyrë që prej nëntorit, pas largimit të Martin Selmayrit, që nxiti një sërë polemikash për rolin e marrë.