Botë

Gjykata e Strasburgut përligj instalimin e kamerave nga punëdhënësi

Gjykata e Strasburgut përligj instalimin e kamerave nga punëdhënësi

Një vendim i fundit i Gjykatës së Strasburgut i jep të drejtë punëdhënësve që të instalojë kamera të fshehta nëse mendon se vartësit e tij po e vjedhin, pa qenë e nevojshme që t’i paralajmërojë ata.

Një punëdhënës mund të instalojë kamera të fshehura pa paralajmëruar punonjësit e tij, në momentin që ka dyshime të forta se punëtorët po e vjedhin apo nëse humbjet janë të pajustikikueshme. Kështu ka vendosur gjykata europiane e të drejtave të njeriut në vendimin përfundimtar.