Botë

Të burgosurit me sjellje të mirë në Britani do të kenë shumë shpërblime

 

Të burgosurit me sjellje të mirë do të kenë më shumë favore. Ministria e Drejtësisë në Britani është duke shqyrtuar që të shpërblejë të burgosurit për sjelle të mirë.

Por ku konsiston ky shpërblim? Të burgosurit me sjelle të mirë do të kenë mundësi të mbajnë vetë çelësin e qelisë, duke pasur më shumë liri - dalje.