BETIMI PËR DREJTËSI

Nazmi Hasi thotë se ndryshimi i listës së kandidatëve nuk është dashur të ndodh

Nazmi Hasi

Sa i përket mosnënshkrimit të dekanit në diplomën e doktoraturës, anëtari i Komisionit Profesional, Nazmi Hasi, thotë se e kanë vlerësuar si një gabim teknik dhe rrjedhimisht nuk e kanë përfshirë në raportin vlerësues të komisionit.

Gazetarja: Në diplomën e znj.Nurtene Deva nuk është nënshkrimi i dekanit në atë kohë ka qenë Izet Zeqiri, a e keni vërejtur ju këtë detaj?
Nazmi Hasi: Po e kemi vërejtur.

Gazetarja: Cili ka qenë vlerësimi i komisionit?
Nazmi Hasi: Vlerësimi i komisionit, si gabim teknik e kemi vërejt këtë”.

Anëtari i Komisionit Profesional gjithashtu sqaron se ndryshimi i listës së kandidatëve nga anëtarët e Këshillit Drejtues nuk është dashur të ndodhë pasi që komisioni është bazuar në rregulloren e punës së këshillit para se të dal me vendim se cili nga kandidatët i plotëson kriteret për të vazhduar garën.

“Juridikisht nuk është dashtë. Meqenëse kemi marrë për bazë edhe rregulloren e Punës së Këshillit Drejtues, konkretisht neni 16 e qartëson qartë se si duhet të veprohet”

Lexo përditësimet tjera
Nurtene Deva

“Kontrabandimi” i rektores në Universitetin e Mitrovicës

E dënuara me vepër penale të korrupsionit nga Gjykata Themelore në Mitrovicë tashmë është në krye...