Betimi për Drejtësi

Kapacitetet e mangëta të Psikiatrisë Forenzike, rrezik për të drejtat e të pandehurve

 

“Betimi për Drejtësi” ju sjell hulumtimin se si mostrajtimi i pacientëve në mungesë të kapaciteteve në Institutin e Psikiatrisë Forenzike mund të çojë në vetëvrasjen e tyre.

Si i vetëvra 33-vjeçare Y.D.?