Betimi për Drejtësi

Kosova pa sistem të trungut familjar

 

Vetëm në Komunën e Prishtinës çdo vit bëhen mbi 5 mijë kërkesa për bartje të trashëgimisë. Përgjegjësinë për krijimin e një sistemi të mirëfilltë të të dhënave e mban Ministria e Punëve të Brendshme, përkatësisht Agjencia për Regjistrim Civil.

Zyrtarët e kësaj agjencie, në një përgjigje me shkrim për “Betimin për Drejtësi” kanë hequr përgjegjësinë nga vetja, duke theksuar se lëshimi i dëshmisë së vdekjes është kompetencë e komunave, por nuk janë përgjigjur nëse në kuadër të kompetencave të kësaj agjencie, ka plane për të zgjidhur problemin e adresimit të të dhënave, përmes krijimit të projektit që ofron të dhëna për trungun familjar.