Betimi për Drejtësi

Qarkullimi i mallrave të falsifikuara në treg, avokati Lata fajëson Inspektoratin e Tregut

 

Për mallrat e falsifikuara që qarkullojnë në treg, avokati Florin Lata, e ka fajësuar Inspektoratin e Tregut. Ka thënë se Inspektorati nuk po vepron si duhet.

“Një problem që duhet me e theksu, është̈ mosaktivizimi i institucioneve në tregun e brendshëm, mbrojtja kryesisht është̈ duke u realizuar në kufi. Mirëpo, ajo është̈ vetëm njëra ndër mbrojtjet që e parasheh ligji përmes Doganës së Kosovës, mirëpo prapë se prapë aty depërtojnë̈ mallra të falsifikuara sepse jo çdo mall kontrollohet dhe është̈ e domosdoshme që institucionet sidomos Inspektorati i Tregut qysh inspektorët të përkrahën profesionalisht dhe të fillojë zbatimi edhe në tregun e brendshëm sepse gjithë̈ ne e shohin si tregun e brendshëm”, ka thënë ai.