Betimi për Drejtësi

Dogana konfiskoi gjatë vitit 2021 mbi pesë milionë euro mallra të falsifikuara

 

Në Kosovë numri i mallrave të falsifikuara dhe që shkelin markën tregtare është shumë i lartë. Kjo bënë që shumë herë qytetarët të vihen në lajthitje, duke blerë produkte të falsifikuara, të cilat mund të jenë edhe të dëmshme për shëndetin. Vetëm gjatë viti 2021, përmes Doganës së Kosovës janë konfiskuar mbi pesë milionë euro mallra të falsifikuara.

Sadije Topojani, udhëheqëse e Sektorit për të Drejtat e Pronësisë Intelektuale në Doganën e Kosovës, ka thënë se numri i markave të falsifikuara që tentohet të futën në Kosovë është shumë i lartë.