Betimi për Drejtësi

Ankesa se API-ja regjistroi dy marka me emrin e njëjtë e me dallime të vogla

 

Përfaqësuesi i Afrim Borovcit, pronarit të “Baron”, avokat Arber Fazliu ka thënë se është e çuditshme dhe e jashtëligjshme se si Agjencia për Pronësi Industriale (API) e ka regjistruar markën me emrin e njëjtë dhe me dallime shumë të vogla në mes markës së klientit të tij dhe markës se Burim Borovcit.

“Në fakt është interesante mënyra e regjistrimit të kësaj marke tregtare duke marrë parasysh faktin se Agjencia për Pronësi industriale ka qenë e njoftuar nga ana e jonë ka qenë e kundërshtuar mënyra e regjistrimit të tyre, po ashtu në procedura të tjera për lënde të njëjta e kanë qenë të njoftuar se “Baron SH.P.K” e ka mbrojtur të markën tregtare të vet dhe e njëjta nuk mund të përdoret pa autorizim, mirëpo ajo në kundërshtim me ligjin për marka tregtare e ka bërë regjistrimin e markës tregtare dhe kësisoj e ka edhe është duke u përdorur tani më nga pala tjetër Burim Borovci”, ka thënë avokati Fazliu .