Betimi për Drejtësi

Jashari: Do të jetë sfidë përfaqësimi i denjë i Kosovës në Këshillin e Evropës

 

Avokati Hilmi Jashari ka thënë se do të jetë sfidë raportimi tek Këshilli i Evropës dhe se duhet është shumë e rëndësishme të jetë një përfaqësues i denjë në këtë Këshill.

“Aspekti përmbajtjesor është shumë më rendësi sepse aftësia për të raportu në mënyre të denjë përpara këtyre mekanizmave e para, e dyta, për të përmbushë këto standarde janë sfida të mëdha që besoj Kosova ka me pas probleme në këtë drejtim” ka thënë ai.