Auto

Sa shpesh duhet të ndërrohen pjesë të caktuara të veturës?

 

Në mënyrë që vetura të jetë funksionale dhe e sigurt, është e nevojshme mirëmbajtja e rregullt.

Përveç zëvendësimit të rregullt sezonal të gomave të verës dhe dimrit, duhet ndërrimi plotësisht i gomave në rast se thellësia e shkeljes zvogëlohet në 1.6 milimetra ose më së voni pas gjashtë vjetësh nga data e prodhimit (shih shenjën DOT në gomë që tregon vitin e prodhimit), sipas ZDF-së.