Auto

Në Shqipëri regjistrohen për herë të parë 205 automjete elektrike

Në Shqipëri regjistrohen për herë të parë 205 automjete elektrike

Importi i mjeteve të vjetra në Shqipëri ka vijuar trendin rënës.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, në Shqipëri janë importuar 5 956 mjete të regjistuara për herë të parë me vit prodhimi mbi ose 2011.