Arbëri

Anketa e fuqisë punëtore në Kosovë

Foto: Driton Paçarada / Koha
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) për tremujorin e parë (TM1) 2018.

Anketa ka pasur shtrirje në 598 qarqe regjistruese në tërë territorin e vendit, ku janë anketuar