Arbëri

Kosova përkthen pronat në emër të vetin

 

Duke vepruar në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për regjistrimin në pronësi të Republikës së Kosovës të të gjithë pronave të paluajtshme që ndodhen në territorin e Republikës së Kosovës e të cilat kanë figuruar në emër të ish-Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, përkatësisht të ish-Republikës Socialiste të Serbisë, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka bërë ndërrimin e pronësisë së këtyre pronave në regjistrat pronësorë.

Kjo do të thotë se në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë, sistem ky i cili administron regjistrat pronësorë zyrtar në Republikën e Kosovës, këto prona figurojnë në pronësi të Republikës së Kosovës.