Arbëri

PDK: Qeveria Kurti ka dështuar t’u përgjigjet në mënyrë efektive kërcënimeve serbe

Koordinatorja e Departamentit për Mbrojtje dhe Siguri Kombëtare në Kabinetin për Qeverisje të Mirë të PDK-së, Besa Kabashi-Ramaj, ka kritikuar Qeverinë Kurti për mungesë vizioni dhe aftësie në garantimin e sigurisë kombëtare dhe menaxhimin e qëndrueshëm të mbrojtjes.

Kabashi-Ramaj, në një konferencë për media, ka theksuar se kjo Qeveri ka mangësi në të kuptuarit e partneriteteve strategjike.

“Qeveria ka dështuar vazhdimisht të përgjigjet në mënyrë efektive ndaj provokimeve dhe kërcënimeve serbe, t’i kundërvihet luftës hibride ruse dhe të menaxhojë çështjet e sigurisë së brendshme, duke përfshirë integrimin e institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjes, rritjen e qëndrueshmërisë kombëtare dhe përmirësimin e menaxhimit të emergjencave dhe sistemeve të paralajmërimit të hershëm”, ka thënë ajo.

Kabashi-Ramaj ka potencuar se ngritja e fondit vullnetar për ushtrinë me praktika të dyshimta financiare, siç theksoi ajo, duke anashkaluar procedurat standarde të buxhetit, është shembulli më flagrant i favorizimit të lëvizjeve populiste për planifikimin strategjik të sigurisë.

Ajo vlerësoi se hartimi i strategjisë së sigurisë kombëtare është dëmtuar rëndë nga vlerësimet e vjetruara të sigurisë, mungesa e kostimit dhe prioritizimi i dobët.

“Iniciativat legjislative si projektligji për Inteligjencën Ushtarake dhe projektligji i Këshillit të Sigurisë Kombëtare shfaq të meta të rëndësishme, duke treguar një mospërfillje të strukturave ekzistuese dhe një qasje alarmante për shpërbërjen e institucioneve tashmë ekzistuese dhe rindërtimin nga e para. PDK-ja synon të zhvillojë një platformë largpamëse të sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes për 10 deri në 20 vitet e ardhshme, duke u fokusuar në vizionin, njohurinë, kompetencën dhe inovacionin, të dobishme për të gjithë qytetarët. Qëllimi ynë është të krijojmë një Republikë të Kosovës të sigurt, agjile dhe strategjikisht të pozicionuar dhe të aftë për t'iu kundërvënë kërcënimeve të reja”, theksoi Kabashi-Ramaj.

Ajo ka rekomanduar që të rishikohet në tërësi Projektligji për Këshillin e Sigurisë së Republikës së Kosovës, duke arsyetuar se “rrezikon të çmontojë strukturat ekzistuese ligjore, duke dërguar në humbjen e kujtesës institucionale dhe duke shkelur potencialisht të drejtat e punonjësve, sepse mund t’i japë kryeministrit kontroll të tepruar”.

“Struktura e detajuar mund të sjellë pengesa burokratike, veçanërisht në raste emergjence. Takimet e rralla mund të pengojnë përgjigjet në kohë ndaj kërcënimeve të sigurisë. Paqartësitë ligjore mund të lindin nga dyfishimet me ligjet ekzistuese dhe shfuqizimi i ligjit të mëparshme. Mandati i kufizuar për Drejtorin e Përgjithshëm mund të ndikojë negativisht në planifikimin strategjik dhe stabilitet. Sanksionet disiplinore në projektligj mund të jenë subjekt i keqpërdorimit ose aplikimit subjektiv”, theksoi ajo.

Sa i përket Projektligjit për Inteligjencën Ushtarake, Kabashi-Ramaj ka shtuar se deklaratës së misionit i mungon qartësia, duke çuar në konfuzion rreth objektivave të agjencisë.

“Struktura raportuese ka të meta, duke dështuar në pozicionimin e duhur të FSK-së në zinxhirin komandues. Autorizimi i përdorimit të forcës është i diskutueshëm dhe potencialisht i papërshtatshëm. Dispozitat e mbikëqyrjes brenda kufijve të vendit mund të cenojnë liritë civile. Ka dyfishime me detyrat që tashmë ka AKI. Përjashtimi i buxhetit të Operacioneve Speciale nga rregullat standarde financiare ngre shqetësime për transparencën”, theksoi ajo.