Arbëri

Çmimet e konsumit u rritën për 6.3% në prill të këtij viti, krahasuar me prillin e vitin të kaluar

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) për muajin prill 2023.

Sipas këtij publikimi norma vjetore e inflacionit e matur në muajin prill 2023 me muajin prill 2022 ishte 6.3%.