Arbëri

Dy kompani kërkojnë të importojnë barna pa Autorizim Marketingu

 

Janë dy kompani farmaceutike që i janë drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë me kërkesën që t’u lejohet importimi i barnave pa Autorizim Marketingu, për shërbimet që ato thonë se i kanë kontraktuar me institucionet publike para se të ndryshohet Udhëzimi Administrativ. Ministria javë më parë, me procedurë urgjente, ka ndryshuar legjislacionin. Më ndryshimet e bëra, spitaleve publike nuk u lejohet të blejnë barna pa dokumentin që garanton cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e tyre

Ligjërisht të pazbatueshme janë bërë kontratat për blerjen e barnave, të firmosura para se të ndryshohet Udhëzimi Administrativ për kriteret e garantimit të cilësisë. Dy kompani farmaceutike, që kanë kontraktuar barna pa Autorizim Marketingu, i kanë kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që t’u lejojë përmbushjen e detyrimeve që ato kanë ndaj institucioneve publike shëndetësore.

Ministria, javë më parë, ka ndryshuar legjislacionin që ishte në fuqi nga viti 2014. Me ndryshimet e fundit, spitaleve nuk u lejohet të blejnë barna pa Autorizim Marketingu, dokument ky që nënkupton siguri, cilësi e efikasitet të produktit.