Arbëri

Interpretime të ndryshme ligjore mbi të drejtën e pagës në kohë greve

 

Mosekzekutimi i pagave për mësimdhënësit ka nxitur reagime të shumta mes shoqërisë civile dhe njohësve të çështjeve juridike. Derisa një pjesë e tyre thonë se Qeveria nuk duhet që t’i ekzekutojë pagat për ata punonjës që kanë mbajtur grevë, pjesa tjetër ka shprehur qëndrimin se Qeveria po e interpreton gabim Ligjin për greva

Qeveria, duke u thirrur në nenin 18 të Ligjit për greva, nuk i ka ekzekutuar pagat për mbi 22 mijë mësimdhënës që mbajtën grevë për më shumë se një muaj.

Neni 18 i këtij ligji parasheh që “gjatë zhvillimit të grevës, të pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke e përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar”. Pika mbi pagesën dhe detyrimin është precizuar në ndryshimin e ligjit që është bërë në vitin 2012.