Arbëri

KPK-ja thotë se s’do të mbështesë asnjë iniciativë për ndryshime kushtetuese për vetting

 

Më shumë se një muaj pasi u bë publik opinioni i Komisionit të Venecias që rekomandoi që ndryshimet kushtetuese duhet të konsiderohen vetëm për verifikim të integritetit të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor dhe atij Prokurorial, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka dalë me qëndrim. Në një deklaratë për media të shtunën, ky këshill ka vlerësuar qëndrimin që verifikimi të bëhet përmes mekanizmave të brendshëm. Ndërkaq ka thënë se nuk do të mbështesë e as s’do të marrë pjesë në grupet punuese për cilëndo iniciativë për ndryshime kushtetuese “që ka për qëllim themelimin e mekanizmave jashtë sistemit prokurorial për verifikimin dhe kontrolle të integritetit”.

KPK-ja ka thënë se propozimet e Komisionit të Venecias ofrojnë platformë orientuese për fuqizimin e sistemit prokurorial përmes mekanizmave të brendshme. Sipas KPK-së, opinioni i Venecias rekomandon për qasje të kujdesshme sa i përket “çdo iniciative, propozimi apo referomë të pamenduar dhe analizuar mirë”.