Arbëri

Avokati i Popullit: Të njihen marrëdhëniet familjare të personave të gjinisë së njëjtë

 

Avokati i Popullit përmes një opinioni ligjor të premten ka vlerësuar se marrëdhëniet familjare të personave të gjinisë së njëjtë duhet të njihen dhe definohen pa asnjë dallim dhe në mënyrë të njëjtë sikur personat e gjinisë së kundërt.

Sipas Avokatit të Popullit, Projektkodi Civil aktual duhet të definojë qartë se çfarë paraqet “bashkësi e regjistruar civile”.