Arbëri

Gratë po diskriminohen në punësim, 80% janë ekonomikisht joaktive

Foto: EO
 

Gratë janë një nga kategoritë kryesore që bëjnë pjesë në popullsinë ekonomikisht joaktive e që janë të gatshme për punë. Bazuar në disa të dhëna në Kosovë llogaritet se 80 për qind e grave janë ekonomikisht joaktive. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë thënë se diskriminimi në bazë gjinore është njëri nga faktorët kryesor që ka ndikuar në këtë përqindje.

Adelina Tërshani, koordinatore e projekteve në Rrjetin e Grave të Kosovës, tha se diskriminimi ndaj grave është shumë i shprehur qysh në intervistat për punë. Sipas saj, edhe shkelja e së drejtës për pushim të lehonisë është njëra prej diskriminimeve më të shpeshta që gratë e hasin në tregun e punës.