Arbëri

MASHTI formon qendra të testimit, në mungesë të kompjuterëve në disa shkolla

 
Ky tekst është Premium por sot mund ta lexoni pa pagesë!

Pesëmbëdhjetëvjeçarët e shkollave fillore dhe ata të mesme të Kosovës nga 5 deri më 20 maj do t’i nënshtrohen Programit për Vlerësimin Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA). Realizimi i testimit kërkon kabinete të informatikës, por siç bëjnë të ditur përfaqësues të arsimit, jo të gjitha shkollat i kanë ato. Për të siguruar mbarëvajtjen e procesit, Ministria e Arsimit ka formuar qendra të posaçme të testimit nëpër komuna

Nxënësit 15-vjeçarë të shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës do t’i nënshtrohen vlerësimit ndërkombëtarë PISA, që zyrtarisht do të mbahet nga data 5 deri më 20 maj. Për t’iu nënshtruar këtij testi janë të nevojshëm kompjuterët pasi testi është i digjitalizuar, por një numër i madh i shkollave nuk kanë pajisje teknologjike. Me qëllim që të sigurohet mbarëvajtja e procesit, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka formuar qendra të testimit brenda institucioneve arsimore. Në Komunën e Prishtinës janë katër sosh - në shkollën ekonomike “Hoxhë Kadri Prishtina”, në shkollën private “Don Bosko”, në shkollën e mesme “Alauudin”, dhe në gjimnazin “Sami Frashëri”.

I tërë procesi i testimit do të monitorohen nga administratorët vendorë, të cilët janë përzgjedhur nga MASHTI. Udhëheqësi i divizionit për vlerësim, Fatmir Elezi, ka thënë se janë trajnuar rreth 230 administratorë.