Arbëri

Mosfunksionalizimi i Komisionit për Ankesa, me pasoja për kthim në ENQA

 

Institucionet e arsimit të lartë në vend kanë dërguar ankesa ndaj vendimeve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Ato janë adresuar në Komisionin për Ankesa të Agjencisë për Akreditim, mirëpo nuk ka kush t’i shqyrtojë, meqë ky komision ka gjashtë muaj që nuk është funksional. Megjithëse konkursi për përzgjedhjen e anëtarëve është mbyllur para më shumë se një muaji, MASHTI ende nuk i ka emëruar anëtarët e rinj. Për këto vonesa, kryetari i Komisionit parlamentar për Arsim, Ardian Gola, ka thënë se kjo situatë, sipas tij, alarmuese, mund të sjellë pasoja në lidhje me kthimin e synuar në ENQA

Komisioni për Ankesa i Agjencisë Kosovare të Akreditimit ka pranuar tetë ankesa në fillim të muajit prill nga institucionet e arsimit të lartë në vend ndaj vendimeve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë.

Ankesat u adresuan në Komision, pasi KSHC-ja ka nisur procesin e shqyrtimit të raporteve të ekspertëve ndërkombëtarë të akreditimit në nivel të institucioneve dhe programeve studimore.