Arbëri

Planifikohet risistemimi i 1600 “mësimdhënësve tepricë”

1.600 mësimdhënës janë më tepër sesa nevoja reale në sistemin e arsimit parauniversitar
 

Një vlerësim i Ministrisë së Arsimit tregon se në Kosovë janë 1.600 mësimdhënës më tepër sesa nevoja reale në sistemin e arsimit. Për këtë MASHTI u ka bërë thirrje Drejtorive Komunale të Arsimit që të mos zëvendësojnë mësimdhënësit e pensionuar pa i analizuar mirë nevojat dhe pa e plotësuar normën e mësimdhënësve që tanimë janë duke punuar.

1.600 mësimdhënës janë më tepër sesa nevoja reale në sistemin e arsimit parauniversitar. Kjo, për shkak të rënies së numrit të nxënësve.

Për këtë, Ministria e Arsimit u ka bërë thirrje DKA-ve që të jenë të kujdesshme në zëvendësimin e mësimdhënësve që kanë arritur pensionimin, duke iu përshtatur nevojave në sistemin e arsimit.