Arbëri

Dhurata për pension nga kuleta e shtetit

Dy orë dore, secila në vlerë nga 155 euro, janë blerë nga Ministria e Arsimit dhe u janë bërë dhuratë dy zyrtarëve që kanë mbërritur moshën e pensionimit. Paratë nuk janë mbledhur nga kolektivi, por nga kuleta e shtetit. Në shoqërinë civile, shpenzimet e kësaj natyre i kualifikojnë si keqpërdorim të parasë publike.

 

Dy orë dore, secila në vlerë nga 155 euro, janë blerë nga Ministria e Arsimit dhe u janë bërë dhuratë dy zyrtarëve që kanë mbërritur moshën e pensionimit. Paratë nuk janë mbledhur nga kolektivi, por nga kuleta e shtetit. Në shoqërinë civile, shpenzimet e kësaj natyre i kualifikojnë si keqpërdorim të parasë publike.

Me kuletën e shtetit, Ministria e Arsim ka blerë nga një orë dore për dy zyrtarë të saj, me rastin e pensionimit të tyre. Njëra është e brendit “Espirit”, e tjetra “Pierre Cardin” dhe secila ka kushtuar nga 155 euro.

Në Ministri, orët që kanë kushtuar 310 euro janë cilësuar “dhurata simbolike”, me të cilat vlerësohet kontributi që zyrtarët kanë dhënë përgjatë shumë viteve në këtë institucion.