Arbëri

Shpallja e Thirrjes së dytë për Shprehje të Interesit

 

Fondi Rajonal i Sfidave (RCF) është një instrument financimi i krijuar për të rritur punësueshmërinë, veçanërisht të të rinjve. Ai rrit konkurrueshmërinë e sipërmarrjeve në ekonomitë e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për projekte bashkëpunuese ose të trajnimit dual të zbatuara përmes partneriteteve ndërmjet instituteve të formimit profesional dhe sipërmarrjeve. Grantet alokohen përmes një sfide konkurruese rajonale.

Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ) i ka mandatuar një total prej 39 milionë euro Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) për të mbështetur investimet në projektet e trajnimit bashkëpunues në ekonomitë e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (WB6). Agjencia zbatuese e projektit është Forumi i Investimeve i Dhomave (CIF WB6), i cili mbështetet nga një konsorcium ndërkombëtar konsulentësh për të zbatuar programin e përgjithshëm.