Arbëri

Edhe një sindikatë kërkon miratimin e Ligjit të pagave

 

Shoqata Sindikale e Administratës së Gjykatës Themelore Prishtinë i ka drejtuar institucioneve disa kërkesa dhe ka kërkuar realizimin e tyre.

Shoqata ka kërkuar që të aprovohet ligji i veçantë për Administratën e gjykatave dhe prokurorive, me Ligjin e ri për Paga, gjyqësor ta ketë pavarësinë buxhetore dhe rregullimin e pagave me ligj.