Arbëri

Qeveria arsyeton mosrritjen e tarifave të energjisë për bizneset

Foto ilustrim
 

Qeveria e Kosovës ka dhënë disa sqarime në lidhje me subvencionimin e energjisë elektrike nëpërmjet disa informative të shpërndara përballë të tjerave që i quan dezinformata. Në një nga sqarimet e saj është ndarë edhe informacioni për subvencionimin për bizneset, ku ka arsyetuar mosrritjen e bllok tarifave te kjo kategori.

Për këtë çështje, qeveria thotë se subvencionimi i bizneseve mbron secilin qytetar të Kosovës duke parandaluar efektin zinxhiror të rritjes së çmimeve të mallrave dhe shërbimeve “duke mbrojtur sigurinë e vendeve të punës”.