Arbëri

Milionat e BE-së për sundimin e ligjit nuk u përkthyen në reforma thelbësore

Milionat e derdhur nga Bashkimi Evropian nuk janë përkthyer në reforma thelbësore sa i përket sundimit të ligjit në vendet e Ballkanin Perëndimor.

 

Milionat e derdhur nga Bashkimi Evropian nuk janë përkthyer në reforma thelbësore sa i përket sundimit të ligjit në vendet e Ballkanin Perëndimor.

Ky është konstatimi që ka nxjerrë Gjykata Evropiane e Auditimit (ECA) në një raport të veçantë, i cili përfshin periudhën 2014-2020. Krahas pesë vendeve të tjera, subjekt i auditimit ka qenë edhe Kosova.