Arbëri

Qeveria synon “disiplinimin” e administratës publike me projektligjin e ri

 

Për “disiplinim” të administratës publike Qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Punëve të Brendshme e ka përgatitur një draft të Projektligjit për Inspektimin Administrativ.

Më këtë draft Inspektoratit administrativ do t’i lejohet që të hyjë në zyrë apo çfarëdo objekti dhe të ketë qasje në pajisje të caktuara pa paralajmërim, pa leje të subjektit të inspektuar dhe pa marrë parasysh oraret e punës.