Arbëri

Me pasurinë e konfiskuar Qeveria synon t’i forcojë institucionet që e luftojnë krimin

Foto: Arkiv/Ilustrim

Qeveria ka planifikuar ta themelojë një fond që grumbullon dhe orienton për çështje specifike mjetet nga shitja e aseteve që konfiskohen. Këtë politikë e ka lansuar në kohën kur e ka finalizuar edhe Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

 

Një Koncept-dokument që e ka finalizuar Ministria e Drejtësisë parasheh që buxheti i siguruar nga pasuria që konfiskohet të ketë orientim specifik. Buxheti pritet të rritet me miratimin e Ligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme. E, me koncept-dokument do të saktësohet përqindja e shumës që do të shkojë për organet e drejtësisë penale që kontribuojnë në konfiskim, pastaj për kompensim të viktimave, për projekte të ripërdorimit shoqëror, si dhe për buxhetin e Kosovës

Qeveria ka planifikuar ta themelojë një fond që grumbullon dhe orienton për çështje specifike mjetet nga shitja e aseteve që konfiskohen. Këtë politikë e ka lansuar në kohën kur e ka finalizuar edhe Projektligjin për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme.

Ministria e Drejtësisë në një koncept-dokument, të cilin tani e ka finalizuar, ka treguar se ku do të shkojë buxheti që krijohet nga shitja e kësaj pasurie. Ajo do ta saktësojë përqindjen e nga ky fond që do të shkojë për organet e drejtësisë penale, të cilët kontribuojnë në konfiskimin e pasurisë së jashtëligjshme (gjyqësori, prokuroria, doganat, NjIF-i, AAPSK); pastaj përqindjen për kompensim të viktimave; përqindjen për projekte të ripërdorimit shoqëror; si dhe përqindjen për buxhetin e Kosovës.