Arbëri

Dy skenarët e zgjedhjes së kryeprokurorit të ri mes rrezikut për riciklim e politizim

KPK

Përderisa lufta mes Këshillit Prokurorial e Ministrisë se Drejtësisë për të ashtuquajturin reformë ligjore në sistemin prokurorial nuk dihet se si do të përfundojë, e vetmja gjë e sigurt është që konkursi për kryeprokurorin e ri të shtetit, me ose pa reformë legjislative, duhet të shpallet brenda dy javësh.

 

Përderisa lufta mes Këshillit Prokurorial e Ministrisë se Drejtësisë për të ashtuquajturin reformë ligjore në sistemin prokurorial nuk dihet se si do të përfundojë, e vetmja gjë e sigurt është që konkursi për kryeprokurorin e ri të shtetit, me ose pa reformë legjislative, duhet të shpallet brenda dy javësh.

Një gjë e tillë parashihet në nenin 5 të rregullores për emërimin e kryeprokurorit të shtetit, e cila është nxjerrë bazuar në Ligjin për KPK-në.

Në këtë nen parashihet që konkursi të shpallet më së voni 3 muaj para se kryeprokurorit t’i skadojë mandati. E kryeprokurori Aleksandër Lumezi pa mandat do të mbesë nga data 21 prill.