Arbëri

Vetëm 6 nga 185 kandidatët e kualifikuar për prokurorë kalojnë testin me shkrim

 

Më 27 prill 2021, Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) ka rishpallur konkursin për pranimin e 16 prokurorëve në gjashtë prokurori themelore. Por, nga 185 kandidatët e kualifikuar nga KPK-ja, Komisioni për Rekrutim i KPK-së ka njoftuar se vetëm gjashtë kandidatë e kanë kaluar testin me shkrim.

Sipas këtij njoftimi, kandidatët që nuk e kanë kaluar testin me shkrim mund të parashtrojnë ankesë tek Komisioni për Rishqyrtim brenda tri ditëve, raporton “Betimi për Drejtësi”.