Arbëri

“Virusi” në kontratat për pandeminë

Në foto - Organi Shqyrtues i Prokurimit
 

Jo pak tenderë janë “infektuar” nga COVID-19. Shumë komuna kanë përmendur pandeminë si justifikim për të lidhur kontrata nëpërmjet procedurës së negocimit, e për të cilën Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) alarmon se e kufizon konkurrencën, e rrit çmimin dhe e zvogëlon cilësinë... Nga momenti i paraqitjes së infektimeve të para me COVID-19, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik lejoi mundësinë e lidhjes së kontratave përmes procedurës së negocimit për çështjet e pandemisë, vendim ky që u shfuqizua më 12 qershor 2020. Por, edhe pas kësaj date shumë komuna vazhduan me procedure të njëjtë e shkelje u gjetën në shumë kontrata

Urgjenca që ka prodhuar pandemia COVID-19 është përdorur si justifikim nga autoritetet lokale për lidhjen e një numri kontratash nëpërmjet procedurës së negociuar, për të cilën Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) alarmon se e kufizon konkurrencën, e rrit çmimin dhe e zvogëlon cilësinë.

Kontrata “të infektuara” kësisoj kanë lidhur jo pak komuna.