Arbëri

Edhe organizatat ndërkombëtare në llupën e Byrosë për Konfiskim të Pasurisë

 

Drejtorët, zëvendësdrejtorët dhe anëtarët e bordeve ose funksione ekuivalente në organizata ndërkombëtare janë pjesë e listës së zyrtarëve që mund t’i nënshtrohet ligjit të ri për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme.

Me Ligjin e ri, Qeveria Kurti synon themelimin e një Byroje Shtetërore për Verifikim dhe Konfiskim të Pasurisë së Pajustifikueshme. Kjo Byro do të bëjë kërkesë për konfiskim të pasurisë në Gjykatë. Në llupë të saj do të jenë të gjithë zyrtarët publikë dhe ata të ekspozuar politikisht, tek e cila kategori do të hyjnë edhe ata me funksione në organizata ndërkombëtare në vend. Persona zyrtarë që mund t’i nënshtrohen këtij ligji janë ata që kryejnë punë zyrtare në organe shtetërore, personat e zgjedhur në institucione dhe ata ushtarakë.