Arbëri

Gashi: Kodi i ri penal thuajse pamundëson parashkrimin e veprave për korrupsion

 

Leotrim Gashi, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi (IKD) thotë se problem paraqiten veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsion para prillit të vitit 2019. Sipas tij, veprat e kryera deri në këtë kohë, kanë ende mundësi të parashkruhen.

IKD-ja ka dal sot me një raport hulumtues të quajtur “Korrupsioni në prag të parashkrimit”, ku ka trajtuar çështjen e parashkrimit të lëndëve.