Arbëri

Pushteti lokal i jep mësim qendrorit

Foto: KOHA
 

Në pesë nga shtatë komunat më të mëdha në Kosovë sivjet në zgjedhjet lokale është ndërruar partia udhëheqëse. Kryetarët e deritanishëm kanë bërë pranim-dorëzimin e detyrës te kryetarët e rinj, për dallim nga udhëheqësit e pushtetit qendror, që nuk e kanë shumë në traditë dorëzimin e detyrës.

Në shumicën e kohëve kur është ndërruar qeverisja e përgjithshme, kryeministrat nuk ia kanë dorëzuar detyrën pasuesit.