Arbëri

Kompanitë rajonale të ndara në lidhje me rritjen e tarifës për ujin

 

Më 31 dhjetor Autoriteti Rregullativ i Ujit do të caktojë tarifat e reja për shpenzimet e ujit për tre vjetët e ardhshëm.

Përcaktimi i tarifave do të bëhet pas diskutimeve publike me kompanitë rajonale të ujësjellësit nëpër Kosovë, bazuar në shpenzimet dhe planifikimet e tyre buxhetore.