Arbëri

Shqipëria ka nisur t’i kthejë në vendime marrëveshjet me Kosovën

 

E para marrëveshje e kthyer në vendim është ajo që ka të bëjë me krijimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar. Ky sekretariat do të koordinojë qeveritë e Shqipërisë e Kosovës në funksion të të gjitha marrëveshjeve dhe të gjitha angazhimeve, si një mekanizëm i ri funksional, i cili raporton dhe njëkohësisht orientohet nga zyrat e dy kryeministrave

Qeveria e Shqipërisë ka filluar të kthejë në vendime marrëveshjet e firmosura në mbledhjen e përbashkët me Qeverinë e Kosovës, mbajtur në Elbasan më 26 nëntor. E para marrëveshje e kthyer në vendim është ajo që ka të bëjë me krijimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar.

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, ‘Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë’, me propozimin e ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave i Republikës Shqipërisë vendosi: Miratimin e protokollit të bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për krijimin e Sekretariatit Koordinues Ndërqeveritar, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi”, thuhet në njoftimin e Këshillit të Ministrave, pas mbledhjes së ditës së premte.